Донирајте овде

Еве неколку опции за правење на вашите донации. Другите чија цел е мир, солидарна помош или други кои обезбедуваат општо добро ќе бидат прифатени. Имајте на ум дека мора да докажете дека имаат пристап до кој било производ од продавницата „Солидарност“ и тоа ќе зависи од висината на вашиот придонес.

Екологија и народи

projetosaudealegria.png
abraço.png
SOSAMAZONIA.png
rioterra.png
Амазон
Амазон
Амазон
Амазонија - градови
ecopore.png
Амазонија - заедници
cebu.png
ipam.png
Амазонија - заедници
.
Амазонија - заедници
Амазонија - градови
instituopeabiru.png
Амазонија - заедници
imazon.png
amasol.png
conservacioninternacional.png
Амазон
Амазон
puebloshermanos.png
Заедници
.

Екологија и народи

bannerirmadulce.png
bannerjuanajugan.png
bannerpurisima.png
bannersorfdez.png
bnnerteresacalcuta.png
bannernepal.png
bannerinaction.png
bannerfeder.png
bannercaritas.png
banneraaawe.png
bannercermi.png
banneralma.png
bannercaballeroshosp.png

Природата

oxfordslowlori.png